MarcomBest
Quảng cáo


Khuyến mại


Sự kiện

Nhãn hiệu


Điển cứu

Sites Liên kết

 
 

 

       


 

   

 

 

 

 

 

 

 

Điển cứu

Trang chủ  >  Điển cứu

VietnamMarcom. Hopviet Law. Bộ Công thương. Bộ thông tin và Truyền thông. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Cục sở hữu trí tuệ. Tra cứu nhãn hiệu. Cục Bản quyền tác giả. Cục Quản lý Cạnh Tranh. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam...  

Chi tiết

Tư vấn và đánh giá pháp lý về nội dung quảng cáo. Tư vấn tổ chức chương trình khuyến mại. Tư vấn và soạn thảo các hợp đồng về quảng cáo. Tư vấn và soạn thảo các hợp đồng về tài trợ. Tư vấn và soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại. Đăng ký quảng cáo thuốc. Đăng ký thông tin để giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế. Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế. Thủ tục cấp thẻ cho Người giới thiệu thuốc. Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo. Giấy phép tổ chức hội thảo...

Chi tiết